Välkommen till Våga Yoga Nu i Västerås 

som erbjuder Yoga & Ayurveda Retreats, Workshops, Föreläsningar, Meditation, 

Kundaliniyoga & Enskilda konsultationer inom hälsans alla 

aspekter; Body, Mind & Spirit!

 

Begin Your journey to a better life with Peace, Love, Beauty & Happiness