Ayurvedisk Hälsocoaching

Ta makten över ditt egna mående!

- Vägen till mer glädje och harmoni i vardagen


 

Känner du att du behöver göra vissa förändringar eller införa nya vanor för bättre mående men vet inte riktigt vart du ska börja?

Känner du igen dig i någon av dessa påståenden (symtom):

 • att du känner dig ständigt trött
 • att du inte tycker något är roligt
 • att du upplever oro i kroppen
 • att du aldrig känner dig riktigt glad och tycker det mesta är trist
 • att ditt liv bara består av en massa krav och livet är en ständig kamp
 • att du inte hinner med dig själv
 • att du har svårt att somna eller vaknar i ottan
 • att du känner dig tung och svälld
 • att du har problem med magsmärtor av olika slag
 • att du lider av förstoppning
 • att du upplever du är överviktig 
 • att du ibland överreagerar 
 • att du har humörsvängningar du inte kan kontrollera
 • att du har hormonella svängningar
 • att du har svårt att fokusera 
 • att du lider av hjärntrötthet
 • att du är långtidssjukskriven 
 • att du har en sjukdomsbild 

Även om du inte känner igen dig i påståenderna och är rätt nöjd med din vardag kan ayurvedisk hälsocoaching bli ett startskott mot ännu mer harmoni och fokus!

Oftast känner vi instinktivt behovet av att någonting i vårt dagliga liv behöver förändras för att uppnå bättre balans eller bli av med vanor som inte tjänar oss. Svårigheten för de flesta brukar oftast vara att veta vart man ska börja eller så hoppar man på någon tredig diet eller träning som lovar resultat på x antal veckor. Genomför det eller följer det slaviskt under x antal veckor för att sedan någon månad senare ramla tillbaka i gamla vanor och rutiner. För att en förändring ska bli en ny vana och hålla över tid  krävs en realistisk och långsiktig plan som funkar i ens vardag, vilket de flesta "kvällstidningsråden" inte gör på sikt. Att förändra djupt sittande vanor/ovanor och tankemönster är en process som tar tid och måste få ta tid om det ska bli de resultat man önskar.

När vi träffas inleder vi med ett samtal där vi går igenom en mängd frågor kring levnadsvanor, hur du mår och framförallt – hur du skulle vilja må framöver.  Vad kännetecknar balans hos dig?  Hur vill du må om 1 år, 5 år, 10 år  fysiskt, mentalt, emotionellt och andligt ? Utifrån det skrädarsyr vi en hälsoplan med hälsoråd anpassade efter vart du befinner dig och dina behov. Råden är oftast enkla men effektiva och kan omfatta kost, dagliga rutiner, mental träning, livsstilsförändringar, yoga, meditation, köksråd, andningsträning och örter. 

När man insett själv och vet vad man behöver och vilka behov man har för att må bra på alla plan i vardagen kommer inte informationen som sköljs över oss om vad vi måste ha/göra för att "vara lyckade" månniskor att fortsätta vara en stressfaktor. För väldigt många blir de så kallade hälsotipsen som vi bombaderas av och som rätt ofta är motsägelsefulla en stressfaktor och en stor orosmoment. 

Upplägget kan se lite olika ut beroende på vart i förändringsprocessen du befinner dig:

1. Du har redan rätt bra självkännedom och insikt över vilka vanor som behöver förändras och behöver hjälp att strukturerar upp HUR du ska komma dit. Vi gör en konkret hälsoplan som kan omfatta dagliga rutiner, diet, örter, meditation, yoga, göra mer roliga saker, hur du ska strukturera upp vardagen för bättre balans. Det kan också handla om hur du ska frigöra tid för att införa nya rutiner och mer glädje i livet.

2. Du vet att du behöver en förändring men behöver hjälp att strukturera upp VAD som behöver förändras och HUR det kan förändras.

3. Du vet bara att du är trött på att må som du gör och måste ha/göra en förändring. 

4. Du är långtidsjukskriven för utmattning eller utbrändhet.

Varje individ är unik och därför finns det inte ett upplägg, utan jag möter upp där du befinner dig och utifrån den kunskap du besitter. Du kan vara allt från nybörjare inom den holistiska synsättet till terapeut av något slag, yogalärare eller ayurvedisk hälsorådgivare. 

Skillnaden mellan Ayurvedisk Hälsocoaching och en Ayurvedisk Hälsokonsultation - vilket ska du välja ?

En Ayurvedisk Hälsokonsultation gör man när det finns ett specifikt/ specifika kroniska eller återkomande symtom som man vill behandla ur ett holistiskt perspektiv. Kan vara symtom där den traditionella vården inte hittar någon orsak men det kan också vara livsstilssjukdomar där du fått en diagnos. Vid en konsultation försöker man hitta grundorsaken till obalansen ur ett ayurvediskt perspektiv och använde sig av pulsläsning, tittar på tungan, frågor kring kost och livsstil för att fastställa vilken/vilka doshor som är ur balans. Du får specifika råd utifrån grundorsaken till symtomen med målet att skapa balans i samtliga doshor.

Ayurvedisk Hälsocoachning kan man också göra om det finns ett specifikt/specifika kroniska eller återkommande symtom men generellt kan man säga att hälsocoachning handlar mer om personlig utveckling; fysiskt, psysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Ur ett yogiskt och ayurvedisk perpektiv hänger allt ihop och påverkar varandra så all form av obalanser kan vara antingen fysiska, psykiska, mentala eller emotionella eller en blandning, vilket det också oftast är. 

Insomnia t.ex kan ha fysiska, psykiska eller mentala orsaker och behöver därför också åtgärdas utifrån grundorsaken för att skapa långsiktig förändring.  

 

Boka Ayurvedisk Hälsocoaching

Vi träffas antingen fysiskt i centrala Västerås eller  online digitalt via zoom eller telefon, beroende på vad som passar dig bäst. 

Under en online konsultation via zoom behöver du ha tillgång till internet och en mobil, padda eller dator. Det krävs inga "datakunskaper" och du får en tydlig bruksanvisning hur du loggar in i samband med bokningen. Jag skicka också via mejl en hälsoenkät för dig att fylla i och skicka tillbaka innan vi ses. 

Din investering: En konsultation tar ca 90 minuter och investeringen är 780 kronor inkl. moms för privatpersoner. Är du långtidssjukskriven eller ensamhushåll med sämre ekonomi är priset rabatterat. Meja mig marie@vagayoga.nu 

350 kronor för uppföljning inom 10 veckor. 

Om din arbetsgivare betalar är priset exkl. moms.

Boka tid