Ayurvedisk Hälsokonsultation

- när du har symtom/återkommande symtom på obalans i kroppen eller mentalt

 


 

 

En Ayurvedisk Hälsokonsultation gör man när det finns ett specifikt/ specifika kroniska eller återkomande symtom som man vill behandla ur ett holistiskt perspektiv. Kan vara symtom där den traditionella vården inte hittar någon orsak men det kan också vara livsstilssjukdomar där du fått en diagnos. Vid en konsultation försöker man hitta grundorsaken till obalansen ur ett ayurvediskt perspektiv och använde sig av pulsläsning, tittar på tungan, frågor kring kost och livsstil för att fastställa vilken/vilka doshor som är ur balans.

Vata, pitta och kapha påverkar kroppen i olika riktningar. När det finns lagom av dem i kroppen och sinne skapar de hälsa och balans, men när det finns för mycket eller för lite leder det till obalans. Och obalans leder, förr eller senare, till sjukdom. Långt innan sjukdom manifestieras har kroppen signalerat på olika sätt att den är i obalans.

Ayurveda handlar mycket om hur man genom sin livstil, medvetenhet och tankemönster kan förebygga obalans i kroppen och sinnet som med tiden kan leda till sjukdom. Hälsa är något individuellt, vi är alla olika och behöver därför olika hälsoråd beroende på vem vi är. 

Läkande krafter jobbar hela tiden i kroppen och om du hjälper din kropp lite på traven ökar du förutsättningar till att hålla livsstilsjukdomar borta. Obalanser som återgärdas tidigt är den bästa hälsoinvestering man kan ge sig själv.

 

Skillnaden mellan Ayurvedisk Hälsocoaching och en Ayurvedisk Hälsokonsultation

- vilket ska du välja ?

En Ayurvedisk Hälsokonsultation gör man när det finns ett specifikt/ specifika kroniska eller återkomande symtom som man vill behandla ur ett holistiskt perspektiv. Kan vara symtom där den traditionella vården inte hittar någon orsak men det kan också vara livsstilssjukdomar där du fått en diagnos. Vid en konsultation försöker man hitta grundorsaken till obalansen ur ett ayurvediskt perspektiv och använde sig av pulsläsning, tittar på tungan, frågor kring kost och livsstil för att fastställa vilken/vilka doshor som är ur balans. Du får specifika råd utifrån grundorsaken till symtomen med målet att skapa balans i samtliga doshor.

Ayurvedisk Hälsocoachning kan man också göra om det finns ett specifikt/specifika kroniska eller återkommande symtom men generellt kan man säga att hälsocoachning handlar mer om personlig utveckling; fysiskt, psysiskt, mentalt, emotionellt och andligt. Ur ett yogiskt och ayurvedisk perpektiv hänger allt ihop och påverkar varandra så all form av obalanser kan vara antingen fysiska, psykiska, mentala eller emotionella alt. en blandning som det oftast är. 

Insomnia t.ex kan ha fysiska, psykiska eller mentala orsaker och behöver därför också åtgärdas utifrån grundorsaken för att skapa långsiktig förändring.  

Boka Ayurvedisk Hälsokonsultation

Vi träffas antingen fysiskt i centrala Västerås eller online digitalt via zoom eller telefon, beroende på vad som passar dig bäst. 

Under en online konsultation via zoom behöver du ha tillgång till internet och en mobil, padda eller dator. Det krävs inga "datakunskaper" och du får en tydlig bruksanvisning hur du loggar in i samband med bokningen. Jag skicka också via mejl en hälsoenkät för dig att fylla i och skicka tillbaka innan vi ses. 

Din investering: En konsultation tar ca 75 - 90 minuter och investeringen är 780 kronor inkl. moms för privatpersoner. Är du långtidssjukskriven eller ensamhushåll med sämre ekonomi är priset rabatterat. Meja mig marie@vagayoga.nu

350 kronor för uppföljning inom 10 veckor. 

Om din arbetsgivare betalar är priset exkl. moms.