Flödet i ett Kundaliniyoga Pass

 


 

Kundaliniyoga är en yogaform för alla och är specialutformat för den moderna människan. I tider då vi behöver navigera genom massiva informationsflöden, turbulenta världshändelser och en ökad stress i samhället behövs tekniker för att kunna centrera oss, hitta balans och landa in i närvaro, lugn och klarhet.

Varje yogapass (Kriya) består av en serie övningar som har en specifik effekt med fokuserar på olika delar av kropp och sinne. Inom Kundaliniyogan används också ett flertal olika meditationstekniker, till exempel andnings- och mantrameditationer. 

En Kriya är uppbyggd med:

Intoning

Precis som man börjar en mening med stor bokstav och avslutar den med en punkt börjar man ett yogapass med en intoning. Detta för att ge sig själv en mental signal om att fokusera på yogapasset. Vi tonar in med ett mantra.

Uppvärmning/Yogapass (Kriya)

Därefter gör man oftast några enkla uppvärmningsövningar innan själva yogapasset (kriyan) börjar. Kriyan kan bestå av 1 – 30 övningar beroende på vilket pass man gör. Inom kundaliniyoga traditionen följer man färdiga pass, läraren sätter INTE ihop egna yogapass utan manualen följs. Läraren avgör vilket av de tusentals yogapass som görs utifrån vad syftet med passet är. 

Vila/avslappning

I kundaliniyoga vilar vi oftast mellan varje övning, det är då som effekterna av yogaövningarna integreras i kroppen. Kroppen lär sig skillnaden mellan anspänning och avslappning, vilket är viktigt för att kunna hantera stress och andra påfrestningar. När yogapasset är färdigt avslutar vi med en längre vila, som ger dig djup avslappning och återhämtning.

Meditation

Efter den längre vilan återvänder vi långsamt tillbaka för att avsluta med meditation som är en integrerad inom kundaliniyogan. Ibland finns en given meditation till passet, i andra fall väljer läraren. Meditationen kan bestå av andningsövningar, sång, mantran, handställningar eller flera av dessa samtidigt.

Uttoning

När passet är över för man ihop händerna och tonar ut med mantrat SAT NAM tre gånger