medicinskyoga 

Yoga är en mångtusenårig disciplin som lägger lika stor vikt på den mentala träningen. En grundtanke inom yoga är att skapa balans i kropp, sinne och själ för att ge styrka att påverka den egna livssituationen i positiv riktning. Yoga erbjuder enkla redskap som bland annat ger ökad uthållighet, kraft, koncentrationsförmåga, medvetenhet och medkänsla. Yoga kan anpassas till allas förutsättningar och behov.

Idag forskas det intensivt över hela världen om yoga och meditation och det finns massvisa med artiklar från hela världen som på olika sätt visar på yogans effekter avseende bland annat blodtryck, stresshantering, ämnesomsättning,  humör, depression, sömn, ryggproblem etc.

I vårt land har yogan blivit väldigt populär inom såväl friskvård som hälso- och sjukvård. Många arbetsplatser erbjuder yoga till personalen som ett led för att förebygga stressrelaterad ohälsa.  

Yoga är en holistisk teknik för fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt växande. Yogan ger enkla och samtidigt mycket effektiva verktyg som kan användas i vardagen. Syftet med all yoga är att skapa balans i både kropp, sinne och själ.

Kundaliniyoga lärdes inte ut som en medicinsk yogaform på utbildningarna i Sverige även fast den har terapeutisk verkan vilket många människor som utövar yogaformen kan intyga. I USA däremot har kundlainiyoga används terapeutisk sen -80 talet. Flertalet av Kundaliniyoga utövarna hade yrkeskarriärer inom medicin och sjukvården och insåg potentialen kundaliniyogan hade för olika sjukdomstillstånd och använde kunskaperna på sina praktiker. Några av dem har också varit drivande till att det forskats på kundaliniyoga och dess verkan på olika sjukdomstillstånd. Mest sprida forskningresultaten är nog de på meditationen Kirtan Kriya och vad 12 minuters dagliga utövande under 8 veckor kan göra för minnet och förebyggandet av depression. 

 

Mediayoga 

MediYoga är ett skyddat varumärke där mycket inspiration har hämtats från kundaliniyoga likväl som ayurveda samt med komponenter från traditionell kinesisk medicin. Allt förpackat och strukturerat för att kunna utföras i terapeutiskt syfte inom vården. Göran Boll grundade IMY – Institutet för Medicinsk Yoga och initierade den första medicinska vetenskapliga studien på yoga i Sverige i Karolinska Institutets regi. Med utgångspunkt i kundaliniyogan såg Göran en stor potential i att utveckla en unik terapeutisk yogaform för den svenska sjukvården, obunden och fri från kulturella restriktioner anpassad utifrån det moderna samhällets behov.

Benämningen ”Medicinsk Yoga” fungerade väl till en början då Institutet för Medicinsk Yoga var den enda aktören som erbjöd yoga med medicinska inriktning i Sverige. I takt med utveckling och framgång ökade behovet att skydda konceptet under ett varumärke och eftersom "Medicinsk Yoga" inte gick att varuskydda blev det MediYoga istället.