medicinskyoga 


 

Yoga är en mångtusenårig disciplin som lägger lika stor vikt på den mentala träningen. Det är en  holistisk vetenskap för fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt växande. Yogan ger enkla och samtidigt mycket effektiva verktyg som kan användas i vardagen. Syftet med all yoga är att skapa balans i både kropp, sinne och själ.

Idag forskas det intensivt över hela världen om yoga och meditation och det finns massvis med artiklar från hela världen som på olika sätt visar på yogans effekter avseende bland annat blodtryck, stresshantering, ämnesomsättning, humör, depression, sömn, ryggproblem etc. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den forskningen görs utifrån västerländska ”glasögon” med ett västerländskt synsätt på människa som separerade delar och inte en helhet.

Egentligen är den forskningen onödig för svaren finns redan inom yogan och ayurvedan men de förklaringsmodellerna passar inte in i de västerländska synsättet där sytom ska behandlas med medicin och varje kroppsdel ses som isolerad enheter.  Österländskt ser man människan som en helhet och en del av naturen och obalans sker när inte alla delar är i samklang. I vårt land har yogan blivit väldigt populär inom såväl friskvård som hälso- och sjukvård.

I vårt land har yogan blivit väldigt populär inom såväl friskvård som hälso- och sjukvård. Många arbetsplatser erbjuder yoga till personalen som ett led för att förebygga stressrelaterad ohälsa.  

När Kundaliniyoga utbildningen kom till Sverige på -90 talet lärdes det inte ut som en medicinsk yogaform även fast den har terapeutisk verkan vilket många människor som utövar yogaformen kan intyga. I USA däremot har kundlainiyoga används terapeutisk sen -80 talet. Flertalet av Kundaliniyoga utövarna hade yrkeskarriärer inom medicin och sjukvården och insåg potentialen kundaliniyogan hade för olika sjukdomstillstånd och använde kunskaperna på sina kliniker. Några av dem har också varit drivande till att det forskats på kundaliniyoga och dess verkan på olika sjukdomstillstånd. Mest sprida forskningresultaten är nog Dr Dharmas på meditationen Kirtan Kriya och vad 12 minuters dagliga utövande under 8 veckor kan göra för minnet och förebyggandet av depression. 

 

Mediayoga 

MediYoga är ett skyddat varumärke där mycket inspiration har hämtats från kundaliniyoga likväl som ayurveda samt med komponenter från traditionell kinesisk medicin. Allt förpackat och strukturerat för att kunna utföras i terapeutiskt syfte inom vården. Göran Boll grundade IMY – Institutet för Medicinsk Yoga och initierade den första medicinska vetenskapliga studien på yoga i Sverige i Karolinska Institutets regi. Med utgångspunkt i kundaliniyogan såg Göran en stor potential i att utveckla en unik terapeutisk yogaform för den svenska sjukvården, obunden och fri från kulturella restriktioner anpassad utifrån det moderna samhällets behov.

Benämningen ”Medicinsk Yoga” fungerade väl till en början då Institutet för Medicinsk Yoga var den enda aktören som erbjöd yoga med medicinska inriktning i Sverige. I takt med utveckling och framgång ökade behovet att skydda konceptet under ett varumärke och eftersom "Medicinsk Yoga" inte gick att varuskydda blev det MediYoga istället. 

Jag tillhör en av de första "kullarna" som gick utbildningen på IMY - Institutet för Medicinsk Yoga med Göran som lärare. 

 

Tisdagar kl. 17.30 - 18.15

Startar 28 september

12 tillfällen

Mer Info här eller  boka på

 Boka tid