Doshornas Egenskaper

The Doshas Characteristics

VATA ( vayuu) - betyder det som rör sig. Vata är sammansatt av elementen rymd och luft och anses vara "chefen" av doshorna eftersom de andra kan INTE förflytta sig utan rörelse. Vatas kvaliteter är rörlig, lätt, torr, kall, skrovlig, snabb och oregelbunden. Huvudsätet i kroppen är tjocktarmen. Allt i kroppen som har med rörelse och transport att göra såsom andning, nervsystemet, blodcirkulation osv. "styrs" av vata. 

När Vata är balanserar känner man sig mer till freds och mindre stressad. Mental obalans skapas hos vata av för mycket sinnesintryck, oregelbundenhet och otillräckligt med mat. All form av torrhet i kroppen som t.ex förstoppning, torra läppar, torr hud, torra ögon osv. är oftast orsakad av för mycket vata. Grundorsaken till övervikt är också oftast ett överskott av Vata och inte enbart Kapha som de flesta tror. Smärta som förflyttar sig i kroppen likså en ständig känsla av oro, energilöshet och utmattning är oftast också orsakad av ett vata överskott.

Vatas 5 Subdoshor som är olika asspekter på rörelse i kroppen och psyket heter: 

Prahna Vata

Udana Vata

Samhana Vata

Apana Vata

Vyana Vata

 

Pitta - betyder galla.  Är eldelementet och står för transformation och närvarar i alla processer som kräver energi och värme. Pittas kvaliter är lätt, varm/het, ganska oljig, oregelbunden, intensiv och skarp. Huvudsäte är nedre delen av magsäcken, tunntarmen och 12 fingertarmen. Lever, gallblåsa, bukspottkörteln, mjälten, blodet och den vävnaden som kallas för rasa i ayurveda är också Pitta organ. Knivskarp smärta som inte förflyttar sig i kroppen är oftast orsakad av ett pitta överskott, likså all form av inflammation och många hudproblem.

Pitta i obalanserad kan visa sig genom att man är lättirriterad, känner avund- och svartsjuka, har en kritiserande attityd, överdriven kontrollbehov, instängd kreativitet, tillbakahållet eller överdrivna känslouttryck. Det som får pitta ur balans är "stress och press", för mycket värme av olika slag och egna prestationskrav.  

Pittas Subdoshor är främst fem aspekter av agni (förbränning) och heter:

Panchaka  Pitta

Ranjaka Pitta

Sadhaka  Pitta

Alochaka Pitta

Bhrajaka Pitta

Kapha - betyder slem. Kapha är sammansatt av elementen vatten och jord och står för struktur och stabilitet. Kvaliterna är  tung, oljig, långsam, stabil, kompakt, kall och mjuk. Kapha huvudsäte är övre delen av magsäcken, lungorna, hjärnan. Värk i leder kan vara p ga inflammation där pitta är inblandad men väldigt ofta är det orsaktat av kapha som "ansvarar" för ledvätska. All form av struktur och smörjning i kroppen ansvarar kapha för. I obalans ger det egenskaper som nedstämdhet och tröghet på alla plan, att man stretar emot all form av förändring.

Kaphas fem Subdorshor är aspekter av smörjning och sammahållning/stabilitet och heter:

Keldaka Kapha

Avalambaka Kapha

Bodhaka Kapha

Tarpaka Kapha

Shleshaka kapha