KundaliniYoga


 

 A well-taught Kundaliyoga Class leaves you feeling like you´ve gone to therapy, found your breath, had a work out at the gym and enjoyed a singing lession with friends.

 

Yoga är inte "indisk gympa" med syftet att man ska bli vig som en akrobat och kunna göra snygga selfisar i div. positioner utan är en mångtusenårig disciplin som länkar samman kropp, sinne och själ. Ordet yoga betyder "att förena" - att förena kropp, sinne och själ. Grundtanken inom yoga är att skapa balans i kropp, sinne och själ för att ge styrkan att påverka sin livssituationen i positiv riktning och bli en bättre medmännsika.

Yoga erbjuder enkla redskap som bland annat ger ökad uthållighet, kraft, koncentrationsförmåga, medvetenhet och medkänsla. Yogan kan anpassas till allas förutsättningar och behov. Många tror att Asanas (ställningar) är yoga men det är bara en del av yogan som kan hjälpa oss på vägen mot ökad medvetenhet och självkännedom.

Idag forskas det intensivt över hela världen om yoga och meditation och det finns massvisa med artiklar från hela världen som på olika sätt visar på yogans effekter avseende bland annat blodtryck, stresshantering, ämnesomsättning, humör, depression, sömn, ryggproblem etc. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den forskningen görs utifrån västerländska ”glasögon” med ett västerländskt synsätt på människa som separerade delar och inte en helhet. Enligt mitt sätt att se det är den forskningen egentligen onödig för svaren finns redan inom yogan och ayurvedan men de förklaringsmodellerna passar inte in i de västerländska synsättet där sytom ska behandlas med medicin och varje kroppsdel ses som isolerad enheter. Ur ett yogiskt perspektiv ser man människan som en helhet, ständigt i rörelse och en del av naturen.

Yoga är en holistisk teknik för fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt växande och tillsammans med ayurveda ett fullständigt medicinskt system där grundsynen är att förebygga ohälsa så livsstilssjukdomar inte uppstår!

 

Kundaliniyoga 

Kundaliniyoga är ett enhetligt och holistiskt system som ger energi, självkännedom och hälsa, såväl fysiskt, mentalt och emotionellt. Yogan bidrar till att skapa balans mellan anspänning och avslappning och passar alla åldrar och fysiska förutsättningar.

Kundaliniyoga är en kombination av medveten andning, fysiska rörelser och ställningar, fokus, mantra, avslappning och meditation. Övningarna består oftast av rytmiska, energigivande rörelser i sittande, stående, knästående och liggande ställningar i kombination med många olika slags andningstekniker, fokustekniker, kroppslås och mantran. De flesta pass består av övningar som reducerar stressnivåerna i kroppen. 

De flesta övningarna är mjuka och enkla att göra och att lära sig. Mer fysiskt krävande ställningar kan som regel modifieras så du anpassar dem till dina förutsättningar. Mitt sätt att undervisa är att du alltid jobbar utifrån dig själv och uppmanas att hitta din egen rytm i takt till din andning och din förmåga. Du behöver absolut inte vara vig för att utöva kundaliniyoga, det är snarare ett resultat av regelbundet utövande. 

Även om det är enkla tekniker kan det dock vara svettigt och uthållighetskrävande, och du bygger styrka, kondition och rörlighet. Varje yogapass är utformat för att lösa upp blockeringar på många olika nivåer, så att livsenergin kan flöda fritt. Syftet, som jag ser det, med kundaliniyoga är främst att skapa en inre frid och acceptans till oss själva. Kundaliniyogans väl utarbetade tekniker ger oss redskap att lyssna inåt och lära känna oss själva på djupet, bli mer medvetna om våra behov och vår egen potential. Och genom att aktivt dra ner på andningstempot får vi en större kontroll över våra känslor och tankar och kan därmed börja handla mer medvetet och mindre styrd av omvärldens stress. 

Framför allt så är kundaliniyoga kärlek till dig själv, där du jobbar snällt med dig själv och möter det som händer inom dig med nyfikenhet, ödmjukhet, acceptans och tar hand om dig. 

Välkommen in i kundaliyogans värld ....

Kommande Kurser