Ayurveda

Body Mind & Spirit Medicine  


 

 

 

Hälsa är vårt naturliga tillstånd & livet är en gåva!

Ayurveda är en av världens äldsta medicinska system som till skillnad mot västerländskt synsätt, ser till hela människan. Vi är inte en fot, ett öga, ett hjärta, ett psyke osv. - utan en helhet i interaktion. Vad vi tänker och hur vi agerar påverkar också hur vi mår. 

I Indien, Nepal, Bangladesh och på Sri Lanka är ayurveda den traditionella läkekonsten som erbjuds men i västvärlden betraktas det ännu som komplementär/alternativ medicin. Ayurveda är oerhört effektivt i förebyggande syfte men även när livsstilssjukdomar har utvecklats till en västerländsk diagnos. Detta för att man alltid söker roten till att sjukdomen utvecklats och behandlar orsaken, inte bara symtomen. Inom västerländsk medicin har vi kategoriserat symtomen till diagnoser och sedan får alla samma behandling oavsett vilken individ det gäller eller grundorsaken till att sjukdomen utvecklats.

Förutom att vara ett medicinskt system är ayurveda även en filosofi full med visdom kring livet och alla dess aspekter. Grundsynen är holistisk och utgår också från att vi är en del av naturen och påverkas därför även av vädret och årstiderna. Ayurveda lär oss hur vi ska omfamna och ta hand om oss själva utifrån vår sammansättning av vata, pitta och kaphas egenskaper. Våra känslor, tankar och andlighet är också en viktig faktor i hälsoaspekten och påverkar vårt mående. Vägen till god hälsa innebär därför att uppmärksamma symtom och bli medveten om dem och inte trycker ner det som upplevs som obehagligt. 

Alla har vi vår unika sammansättning av ether, luft, eld, vaten och jord elementen och deras egenskaper och utifrån det reagerar vi också olika i liknande situationer.  och det innebär att samma symtom kan ha olika grund och det som kan vara medicin i ett fall kan vara gift i ett annat. Utifrån det finns det inom ayurveda inte bara en behandling som passar alla utan man behandlar alltid individen och inte symtomet. Genom en konsultation kan man på ett tidigt stadium förebygger att ohälsa uppstår och även ta hand om eventuella obalanser som om de inte behandlas kommer att utvecklas till sjukdom.   

Inom ayurvedan säger man att, när tiden är mogen, sker förändringen. Om tiden inte är mogen blir det ingen förändring. Precis som ett äpple har en mognadsprocess har även vi som individer det. Har du läst så här lång är jag övertygad om att tiden är mogen för dig att fördjupa dig i ayurvedans visdom och lära känna dig själv. Att bli medveten om vad du behöver för att må bra på alla plan; fysiskt, mentalt, andligt och emotionellt för att skapa ett liv i harmoni och glädje. 

 


 

De tre doshorna

Den i västvärlden mest kända delen av ayurveda är den så kallade tridosha-teorin, en teori som beskriver såväl den enskilda individens unika konstitution, som hennes koppling till ett levande, dynamiskt universum. De tre doshorna kan beskrivas som dynamiska krafter/energier och kallas på sanskrit vata, pitta och kapha. I oss människor är vata, pitta och kapha var och en ansvarig för olika fysiologiska och psykologiska funktioner. De tre doshorna har i sin tur ytterligare fem subdoshor vardera.

Mer om doshorna


 

Ayurvedisk Hälsokonsultation alt. Holistisk Hälsocoaching

___________________ 

Hittar du inga tider som passar, skicka ett mejl marie@vagayoga.nu


 

 

Workshops, Kurser, Utbildningar osv. inom Ayurveda

____________________

Se Boka direkt för kommande aktiviteter och datum