AYURVEDA

Body Mind & Spirit Medicine 

Hälsa är vårt naturliga tillstånd & Livet är en gåva!

Hälsa är vårt naturliga tillstånd och innebär ur ett ayurvediskt perspektiv fullständig harmoni;  kroppligt, mentalt och själsligt. Grundsynen är att allt hänger ihop och man skiljer inte mellan de fysiska och mentala som man gör i västerländsk medicin och uppmärksammar även andlighet som en viktig faktor i hälsoasspekten. Känner du dig orolig och ogrundad behöver det inte ha mentala orsaker utan kan beror på t.ex för "lätt" kosthållning. Ont i ryggen kan bero på något annat helt annat än den fysiska ryggen och rättar man till grundorsaken försvinner smärtan som oftast beror på för mycket Vata (rörelse energi). Vägen till hälsa innebär därför att inte täcka över symptomer vi känner i kroppen eller sinnet utan att uppmärksamma dem och sedan avlägsna de vanor/ovanor, tankemönster och beteenden som ger upphov till symtomen och hindrar oss från att må bra på alla plan.

Varje individ är unik och har olika behov vilket innebär att det som kan vara medicin för en individ kan vara gift för en annan. När man ger hälsoråd måste man ta hänsyn till varje individs konstitution, eventuella obalanser, årstid och tid på dygnet.

Genom en ayurvedisk konsultation kan man på ett tidigt stadium förebygger sjukdomar genom att ta hand om sådana obalanser som riskerar leda till utvecklandet av sjukdom.   

Ayurveda sätter in den enskilda människan i ett helhetssamanhang och är en av världens älsta medicinska system, där även yogan ingår. 

Världshälsoorganisationen WHO har erkänt ayurveda som alternativ medicin och ayurvediska läkare är numera representerade på årliga möten med WHO.

I Indien, Nepal, Bangladesh och på Sri Lanka utgör ayurveda den traditionella medicinen, medan ayurveda i USA och Europa betraktas som komplementär/alternativ medicin. Ayurveda har visat sig mycket effektivt inom tre områden som vår västerländska medicin inte klarar så bra. Nämligen:

- att behandla diffusa, oklara symptom

- att förebygga sjukdomar

- att få oss att må bättre och känna oss friskare, mer energiska och mer entusiastiska även när vi inte är direkt sjuka.

 

Definitionen av en hälsosam människa enligt Ayurveda

 

De tre doshorna

Den i västvärlden mest kända delen av ayurveda är den så kallade tridosha-teorin, en teori som beskriver såväl den enskilda individens unika konstitution, som hennes koppling till ett levande, dynamiskt universum. De tre doshorna kan beskrivas som dynamiska krafter/energier och kallas på sanskrit vata, pitta och kapha. I oss människor är vata, pitta och kapha var och en ansvarig för olika fysiologiska och psykologiska funktioner. De tre doshorna har i sin tur ytterligare fem subdoshor vardera.

Mer om doshorna