AYURVEDA

Body Mind & Spirit Medicine 

Att förebygga ohälsa

 


 

 

 

Hälsa är vårt naturliga tillstånd & Livet är en gåva!

Ayurveda sätter in den enskilda människan i ett helhetssamanhang och är en av världens äldsta medicinska system, där även yogan ingår. 

Hälsa är vårt naturliga tillstånd och innebär ur ett ayurvediskt perspektiv fullständig harmoni;  kroppligt, mentalt, emotionellt och själsligt. Grundsynen är att allt hänger ihop och man skiljer inte mellan de fysiska och mentala som man gör i västerländsk medicin och uppmärksammar även andlighet och våra känslor som en viktig faktor i hälsoaspekten. Känner du dig orolig och ogrundad behöver det inte ha mentala orsaker utan kan beror på t.ex för "lätt" kosthållning. Ont i ryggen kan vara symtom på något annat än den fysiska ryggen och rättar man till grundorsaken försvinner smärtan vilket oftast beror på för mycket Vata (rörelse energi). Vägen till god hälsa innebär därför att inte täcka över symptom i kropp eller sinnet, utan att uppmärksamma dem och bli medveten om dem. För att sedan kunna avlägsna de vanor/ovanor, tankemönster och beteenden som ger upphov till symtomen och hindrar dig från att må bra på alla plan.

Vi är alla unika och våra behov varierar, vilket innebär att det som kan vara medicin för dig kan vara gift för mig. Därför är också hälsoråd och/eller behandling olika beroende på konstitution, obalanser, årstid och tid på dygnet. Genom en ayurvedisk konsultation kan man på ett tidigt stadium förebygger att ohälsa uppstår och även ta hand om ev. obalanser som riskerar leda till utvecklandet av sjukdom.  

Världshälsoorganisationen WHO har erkänt ayurveda som alternativ medicin och ayurvediska läkare är numera representerade på årliga möten med WHO. I Indien, Nepal, Bangladesh och på Sri Lanka utgör ayurveda den traditionella medicinen, medan ayurveda i USA och Europa betraktas som komplementär/alternativ medicin. Ayurveda har visat sig mycket effektivt inom tre områden som vår västerländska medicin inte klarar så bra.

Nämligen:

- att behandla diffusa, oklara symptom

- att förebygga sjukdomar

- att få oss att må bättre och känna oss friskare, mer energiska och mer entusiastiska även när vi inte är direkt sjuka

- att förebygga psykisk ohälsa


 

De tre doshorna

Den i västvärlden mest kända delen av ayurveda är den så kallade tridosha-teorin, en teori som beskriver såväl den enskilda individens unika konstitution, som hennes koppling till ett levande, dynamiskt universum. De tre doshorna kan beskrivas som dynamiska krafter/energier och kallas på sanskrit vata, pitta och kapha. I oss människor är vata, pitta och kapha var och en ansvarig för olika fysiologiska och psykologiska funktioner. De tre doshorna har i sin tur ytterligare fem subdoshor vardera.

Mer om doshorna


 

Ayurvedisk Hälsokonsultation alt. Ayurvedisk Hälsocoaching